Kidssteam Robot.png

028 6682 4406

0915014120

kidsteam.edu@gmail.com

 

Trụ sở KIDSTEAM Hồ Chí Minh :

Số 138, Đường Trần Lựu, Phường Bình An, Quận 2

Trụ sở AITECH EDU Hồ Chí Minh :

Số 138, Đường Trần Lựu, Phường Bình An, Quận 2

Trung tâm nghiên cứu công nghệ KIDSTEAM Edu Lab  :

Tầng 2, Số 151 Đường 5, Phường Bình An, Quận 2

Trung tâm nghiên cứu công nghệ AI Edu Lab  :

Tầng 4, Số 151 Đường 5, Phường Bình An, Quận 2

028 6682 4406

0915014120

aitech.edu@gmail.com

 

Join us on:

 

  • Facebook Classic